Home 2017-10-16T01:41:00+00:00

PHILRIGHTS NEWS

September 2014

The Declaration of Cyber-Martial Law: Examining the Provisions of the Cybercrime Prevention Act from a Human Rights Perspective

By | September 24th, 2014|Categories: Civil and Political Rights, Philrights News, What's New|

Atty. Karen Pimentel Simbulan The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in [...]

Karapatan at Kapansanan: Isang sulyap sa larawan ng kapansanan

By | September 21st, 2014|Categories: Persons with Disabilities, Philrights News, What's New|

Isang sulyap sa larawan ng kapansanan Sa daigdig: higit na sa 1 bilyon (o 15% ng sangkatauhan) ang kasalukuyang bilang ng taong may kapansanan sa buong mundo1 sa mga bansang lumalago, umaabot sa 15-20% ng [...]