The Declaration of Cyber-Martial Law: Examining the Provisions of the Cybercrime Prevention Act from a Human Rights Perspective

By | 2017-07-24T03:20:48+00:00 September 24th, 2014|Civil and Political Rights, Philrights News, What's New|

Atty. Karen Pimentel Simbulan The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public [...]

Karapatan at Kapansanan: Isang sulyap sa larawan ng kapansanan

By | 2017-07-24T03:20:48+00:00 September 21st, 2014|Persons with Disabilities, Philrights News, What's New|

Isang sulyap sa larawan ng kapansanan Sa daigdig: higit na sa 1 bilyon (o 15% ng sangkatauhan) ang kasalukuyang bilang [...]