­

HUMAN RIGHTS FORUM October 2011

By |March 6th, 2012|

KALUNOS-LUNOS Ito ang kalagayan ng mga Katutubo dito sa Pilipinas, ayon sa ulat ng United Nations Development Program (UNDP). Ayon [...]

HUMAN RIGHTS FORUM June 2011

By |July 1st, 2011|

IT'S RAINING COINS: A QUICK LOOK AT THE 4PS

Ang Sentensyang Kamatayan (Death Penalty) sa Pilipinas

By |July 1st, 2011|

Ang parusang bitay ay kailanman hindi nagsilbi sa kapakanan ng hustisya; bagkus, ito’y ginamit upang kitlin ang mga kalayaan at karapatan ng mamamayang Pilipino.

Achieving Universal Health Coverage

By |June 30th, 2011|

Universal coverage of healthcare means that everyone in the population has access to appropriate promotive, preventive, curative and rehabilitative healthcare when they need it and at an affordable cost.