­

Ang Sentensyang Kamatayan (Death Penalty) sa Pilipinas

By |July 1st, 2011|

Ang parusang bitay ay kailanman hindi nagsilbi sa kapakanan ng hustisya; bagkus, ito’y ginamit upang kitlin ang mga kalayaan at karapatan ng mamamayang Pilipino.