­

Gabay sa lokal na pagsubaybay at pagdodokumento sa mga lugar na apektado ng malakihang pagmimina

By |October 3rd, 2011|

Sa kasaysayan ng malakihang pagmimina sa bansa, makikitang tuwing papasok ito sa komunidad, kadalasan ay tumataas din ang bilang ng [...]

UNDER THE SHARP LENS

By |July 5th, 2011|

This two-part publication discusses the important role of M&D in the promotion and protection of human rights (Book I) and reports on M&D efforts in communities threatened by large-scale mining activities (Book II).